Storleksguide Skor

Simpel storleksguide för skostorlekar

Skostorlekar anges på olika sätt i olika länder och områden. Det finns ett par olika standarder som används när storleken på skon anges. I Sverige, Spanien, Tyskland, Frankrike, Finland, Norge, Danmark och de flesta andra Europeiska, dock inte England, länder kallas standarden helt enkelt för Europeisk standard, det egentliga namnet på denna standard är Paris-point standarden. Namnet kommer ifrån att man i skostorlekens födelse i Frankrike mätte storlekarna i enheten Paris point.

Storleksguide för skor av olika standarder

CM, centimeter 22,3 23 23,6 24,3 25 25,6 26,3 27 27,6 28,3 29
Paris Point, Europeisk 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Barleycorn, UK-standard 2 1/2 3 1/2 4 5 6 6 1/2 7 7 1/2 8 9 1/2 10 1/2
USA storlekar Herrar 3 1/2 4 1/2 5 6 7 7 1/2 8 8 1/2 9 10 1/2 11 1/2
USA storlekar Damer 5 6 6 1/2 7 1/2 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2 12 13
Japanska storlekar 21 22 22,5 23,5 24,5 25 25,5 26 27 28 29

Europeisk Standard, Paris Point

Paris point, förkortas pp, är alltså en måttenhet, nuförtiden används den uteslutande i skosammanhang då alla länder som tidigare använde måttenheten har gått över till det metriska måttsystemet. Man tror att just denna måttenhet uppkom enbart för mätande av skor. I Frankrike hade man tidigare en egen version av en tum, pouce-roi, deras tum var ca. 2, 7cm – dvs. aningen längre än de 2,54cm som en tum är, och har varit, i övriga världen. Att mäta skostorlekar i block om 2,7cm var inte tillräckligt nogrannt så de delade upp sin tum i fyra delar och kallade delarna för Paris point, som är ca. 6,67mm eller 0,26 av en tum. Paris point kan också anges som 2/3 cm. Den europeiska standarden använder samma skala för att ange barnstorlekar, damstorlekar och herrstorlekar.

Engelsk Standard(UK) Barleycorn

England och Storbritannien lever kvar med sina utdöende medeltidsmått och har bestämt sig för att mäta sina skor efter Barleycorns, det minsta måttet deras måttsystem tillåter, på Svenska kallas det bara för korn och ett korn är 1/3 tum eller 8,47 mm. Nu hade ju systemet varit lätt att förstå om de bara hade lagt sina korn efter varandra och räknat hur många korn om 8,47mm som ligger. Men de har bestämt att deras skostorleks ska utgå ifrån en så kallad nollstorlek. Nollstorleken för vuxna, både män och kvinnor, är 25 Barleycorns. Storleken räknas fram genom att ta fotens längd i barleycorns och ta bort nollstorleken på 25. Så om du råkar vara engelsman eller kvinna tar du fram din linjal, mäter foten, kommer fram till att den är 10 tum, tar dessa 10 tum gånger tre för att få fram längden i Barleycorns, ta bort nollstorleken på 25, du har alltså en skostorlek på 5 enligt UK-standard. Ska man räkna fram vilken storlek man har om man vet om sin storlek efter Europeisk standard är det förstås mycket enklare att använda en storleksguide för att ta fram skostorleken.

Amerikansk(USA) Standard

I USA mäter man i mångt och mycket på samma sätt som i England och UK-standard. Man har sina Barleycorns och nollstorlek man räknar med. Skillnaden är att nollstorleken i USA skiljer sig, för män räknar man med en nollstorlek på 24 och för kvinnor en nollstorlek på 22,5. Anledningen till det här är att man i USA även räknar med nummer ett i en talserie. T.ex. i deras hus är plan ett faktiskt våning ett och inte entréplan, eller våning 0 som syns i många länder. Det finns lite olika andra standarder inom USA, men alla de välkända använder Barleycorns – det som skiljer är nollstorleken.

Läst vid skotillverkning

När skor tillverkar används något som kallas för läst, lästen sätts inne i skon för att pressa den utåt och skapa den hålighet där foten ska sitta. En läst är alltså en fotattrapp och det är längden på denna, mätt efter respektive standards mått, som blir storleken på skon. Måttet ska alltid mätas efter hela fotens längd, alltså från häl till fotens längsta tå – det är inte helt ovanligt att stårtån inte är fotens längsta.

Väskor Online - Skor på nätet